Thảm văn phòng sardangna

– Chất liệu: 100% Polyester

 – Kích thước: 50cm*50cm ; 25cm*100cm

 – Mật độ sợi dày, chắc chắn

Thảm Hán long
Thảm văn phòng sardanga

Màu 05

Thảm văn phòng sardanga 10

Màu 10

Màu 13

Thảm văn phòng sardanga 07

Màu 07

Thảm văn phòng sardanga 17

Màu 17

Liên Hệ Với Chúng Tôi

0986.360.193